Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése KMOP-2009-1.2.1/A

2012.04.02. 20:16

A projekt célja az információs-technológiai fejlesztés volt annak érdekében, hogy a Kon – Trade + Kft. javítani, optimalizálni tudja belső és külső üzleti, ügyviteli folyamatait, ennek eredményeként növelje a versenyképességét, értékesítését, üzemi eredményességét, optimalizálja működési költségeit; hogy innovációs, adaptációs képességének erősítése által versenyelőnyre tehessen szert, amivel meg tudja különböztetni magát a piacon versenytársaitól, illetve, hogy a technológia-fejlesztés a hosszú távú piaci tendenciákba illeszthető legyen.

A célok elérése érdekében elsőként a vezetés megfogalmazta az alapvető célkitűzéseket, feltárta az üzleti folyamatok leggyengébb területeit. A projekt megvalósulásakor első lépésként a szoftverek telepítése történt meg. Az elektronikus formában meglévő korábbi adatok transzferálását az új rendszerben hajtották végre.

A vezetés részéről, mint elvárt eredmény a következő fogalmazódott meg: a vállalkozás belső igényeit ténylegesen kielégítő információs-technológiai beruházás került kiválasztásra, tisztázott jogi háttérrel, a szoftver megfelelő paraméterezések után használatra készen állt a felhasználók rendelkezésére, miközben az eddig keletkezett adatok is elérhetőek, ezáltal a rendszer gyorsabban vált részévé a vállalat belső folyamatainak. További eredmény a rugalmasabb, gyorsabb vevői, beszállítói ügymenet, belső folyamatok egyszerűsödése, a gyorsabb vezetői döntéshozatal és tudatosabb pénzügyi és költséggazdálkodás.

A megvásárolt szoftver segítségével a belső folyamatokat az ISO 9001 szabványhoz közelítve alakították át. Követelmény volt, hogy a szállító megfelelő módszereket alkalmazzon az adatrögzítések folyamán fellépő hibák kezelésére (tranzakció kezelés), és adatok integritásának és koherenciájának biztosítására. A projekt megvalósítása során fontos műszaki és szakmai elvárás volt a globális, nemzetközi alkalmazásokhoz és szabványokhoz történő következetes igazodás. Biztosított a Microsoft Word, Excel, Outlook programokkal való export/import funkció. Az érintett munkatársak bevezetéskor jelentkező többletmunkája mára egyszerűsödött a szoftver használata által.