Menü Bezárás

VEKOP-8.5.3-17-2018-00035

  • Pályázó neve: Kon – Trade + Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
  • Projekt címe: A Kon – Trade + Kft. képzési projektje
  • Szerződés száma: VEKOP-8.5.3-17-2018-00035
  • Támogatás összege (Ft): 7 141 989 Ft
  • Támogatás mértéke (%): 100 %
  • A projekt megvalósításának kezdete: 2019.09.01.
  • A projekt tényleges fizikai befejezése: 2021.02.25.
  • Részletes szakmai tartalom:

„ Projektünk fő célja, hogy versenyképes, a gazdasági igényeknek megfelelő képzettséggel, képességekkel rendelkező munkaerő álljon rendelkezésre. A Kon – Trade + Kft. képzési projektjének megvalósítása során a dolgozók 90 %-a bevonásra került. A projekt közvetlen célja, hogy a képzésbe bevont 9 fő olyan tudásra tegyen szert, melyet mindennapi munkájuk során használni tudnak, melyből cégünk és ők maguk is profitálhatnak. A képzési lista kialakítása az előzetes igényfelmérés alapján történt, figyelembe véve munkakörüket, munkaidejüket.

A képzések között Vállalatirányítási rendszer képzés is megvalósult, amely Ipar 4.0 megoldások alkalmazásához szorosan kapcsolódtak, s egyben IKT képzésnek is minősül. Vállalkozásunk csatlakozott a Modern Vállalkozások Programjához, így Digitálisan Felkészült Vállalkozás címet is szerzett. Az összehangolt vállalati működés és együttműködés megteremtése érdekében a képzések között Hatékony kommunikáció és kommunikációs gyakorlat és Kooperatív készségek fejlesztésére irányuló képzésen is részt vettek a munkatársak. Továbbá, munkatársaink részt vettek a Vállalatirányítási rendszer és Ipar 4.0 felkészülés képzéseken is. Fontosnak tartottuk a munkatársaink mindennapi gördülékeny és hatékony munkavégzéséhez, hogy Stressz- és konfliktuskezelési tréningen is részt vegyenek.

A képzésbe külső személy bevonására  nem kerül sor.

A képzések megvalósítása munkaidőben történt, így szerves részei voltak mindennapi munkánknak, és segítettek hatékonnyá tenni munkavégzésünket.

A képzéseket a projekt időtartama alatt, 2019.09.01-2021.02.25 között valósítottuk meg. Képzéseink esetében nem volt szükség előzetes tudásmérésre, hiszen tréning jellegű képzések, melyek alapszintű kompetenciákat feltételeznek. A képzések programkövetelményeiben csak az iskolai végzettség szerepelt kritériumként a jelentkezéshez. A kötelező elégedettségméréseket a képző intézmény végezte el, és az elégedettségmérés eredményeiről cégünket tájékoztatta. Az emberi és szervezeti erőforrások a vállalkozás részéről biztosítottak voltak, a szakértői humán erőforrás a képzéseket lebonyolító szállító részéről biztosított volt. A pénzügyi erőforrások tekintetében a támogatás elnyerésével, valamint cégünk likvid erőforrásainak köszönhetően a megvalósítás kockázatmentes és biztosított. A szükséges tárgyi feltételek cégünk budapesti irodájában, székhelyén adottak és biztosítottak, ezért az volt a képzések helyszíne. A szervezéséhez, lebonyolítás segítéséhez szakmai megvalósítót jelöltünk ki, aki a munkavállalók igényeit szem előtt tartva szervezte meg a képzéseket. A projekt sikeres megvalósításához pénzügyi vezetőt is kijelöltünk, aki biztosítja a projekt pénzügyi menedzselését.”